Học bổng

Học tập tại khoa CNTT, sinh viên có cơ hội được tiếp cận nhiều loại học bổng trong và ngoài nước; cũng như luôn nhận được sự hỗ trợ từ khoa và nhà trường hòng mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp đến với các bạn.
;