Đào tạo sau đại học

Tổng quan

Từ năm 2000 Khoa Công nghệ thông tin được Đại học Huế giao thêm nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Năm 2011, khoa được tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính. Tiếp theo đó, khoa mở thêm ngành đào tạo thạc sĩ Quản lí công nghệ thông tin vào năm 2022. Hiện nay Khoa Công nghệ thông tin đang có hơn hàng ngàn học viên cao học và hàng chục nghiên cứu sinh đang theo học. Tính đến nay (2023) đã tốt nghiệp được 20 nghiên cứu sinh. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu trong đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ tập trung vào những vấn đề sau:

  • Cơ sở dữ liệu hướng tập thô, tập mờ, kho dữ liệu, web ngữ nghĩa và ontologies;
  • Tính toán song song, tính toán lưới và điện toán đám mây;
  • Các công nghệ phát triển của mạng thế hệ mới;
  • Máy học, Nhận dạng;
  • CSDL thời gian, CSDL không gian và CSDL phân tán.

Để đào tạo tốt, Khoa Công nghệ thông tin đã liên kết chặt chẽ với các Giáo sư đầu ngành ở Viện Công nghệ Thông tin (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam), Đại học Bách khoa Hà Nội, ĐH Công nghệ Hà Nội và các trường Đại học lớn ở Tp. Hồ Chí Minh.

Khoa Công nghệ thông tin phấn đấu là cơ sở đào tạo chất lượng cao, không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khung chương trình đào tạo
STT Mã ngành Ngành đào tạo Trình độ đào tạo Thông tin tuyển sinh
1 8480101 Khoa học máy tính Thạc sĩ Xem chi tiết
2 8480204 Quản lý công nghệ thông tin Thạc sĩ Xem chi tiết
3 9480101 Khoa học máy tính Tiến sĩ Xem chi tiết
;