Bộ môn Công nghệ phần mềm

Tổng quan

Mặc dù được thành lập muộn so với các bộ môn khác của Khoa, 3/2006, nhưng Bộ môn Công nghệ phần mềm đã được các sinh viên yêu thích lập trình và làm phần mềm tín nhiệm và gửi gắm niềm đam mê cho sự nghiệp tương lai của mình.

Hiện nay, bộ môn có 1 phó giáo sư tiến sĩ, 3 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 2 trợ giảng và 1 văn thư, là một trong những bộ môn mạnh, hằng năm đào tạo ra số lượng lớn sinh viên chất lượng cho khoa Công nghệ thông tin cũng như trường Đại học Khoa học Huế.

Các thành viên trong bộ môn Công nghệ phần mềm năm 2023.

Hoạt động đào tạo

Nhiệm vụ của Bộ môn là trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế. Ngoài nhiệm vụ đào tạo sinh viên chuyên ngành công nghệ phần mềm có chất lượng, bộ môn còn đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm (theo cơ chế đặc thù). Ngoài ra, bộ môn Công nghệ phần mềm cũng được giao nhiệm vụ tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính.

Bộ môn Công nghệ Phần mềm có mối quan hệ chặt chẽ với các Khoa, Bộ môn Công nghệ phần mềm khác trên toàn quốc, các công ty phần mềm chuyên nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ giảng dạy tiếp cận các công nghệ, quy trinh làm phần mềm mới đã và đang được áp dụng trong thực tế.

;