Bộ môn Mạng máy tính

Tổng quan

Bộ môn Mạng và Truyền thông được thành lập từ năm 1999, tiền thân có tên là Cấu trúc máy tính và Mạng. Trưởng BM đầu tiên là PGS.TS Lê Mạnh Thạnh.

Bộ môn hiện nay có 8 cán bộ, 5 giảng viên và 1 giảng viên chính - TS. Võ Thanh Tú làm trưởng Bộ môn. Cùng với sự phát triển của Khoa Công nghệ thông tin, Bộ môn đã từng bước hoàn thiện về đội ngũ giảng dạy, một số cán bộ chuyển đi công tác khác, một số cán bộ của Bộ môn sau khi học tập ở nước ngoài về đã chuyển công tác, giữ những công tác lãnh đạo của Đại học Huế như TS. Hoàng Hữu Hạnh, TS. Võ Viết Minh Nhật.

Các thành viên trong bộ môn Mạng máy tính năm 2023.

Hoạt động đào tạo

Hiện nay đang làm việc trực tiếp tại Bộ môn 2 phó giáo sư tiến sĩ, 2 tiến sĩ và 3 thạc sĩ tập trung giảng dạy các chuyên đề về phần cứng máy tính, truyền thông và mạng máy tính nâng cao. Các cán bộ Bộ môn đã tham gia tích cực trong nghiên cứu khoa học và đã có những đề tài cấp Bộ được nghiệm thu tốt, các bài báo tham gia báo cáo ở các hội nghị trong nước và quốc tế, các công trình nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó tập trung 3 lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu là:

  • Nghiên cứu hệ thống mạng truyền dẫn quang và không dây di động, và các công nghệ mạng thế hệ mới.
  • Đáng giá hiệu năng mạng và an toàn hệ thống mạng
  • Thiết kế, triển khai, quản trị các hệ thống truyền thông và các dịch vụ trên mạng máy tính.

Đội ngũ cán bộ Bộ môn so với sự phát triển chuyên sâu vẫn đang còn thiếu nhiều và Bộ môn đang có kế hoạch tiếp nhận các sinh viên giỏi có nguyện vọng tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy trong thời gian dài.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo đại học chuyên ngành Mạng máy tính, Bộ môn còn tham gia đào tạo Cao học và Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính, số lượng sinh viên ngày mỗi tăng đã thể hiện được nhu cầu của xã hội.

Các sinh viên chuyên ngành Mạng máy tính sau khi ra trường đã và đang công tác tốt tại các bộ phận quản trị hệ thống mạng của các Sở, Ban, Ngành và các Trung tâm tin học trong cả nước. Các bạn đã bước đầu có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của truyền thông và mạng máy tính.

;