Thông báo cuộc thi thiết kế logo khoa CNTT, trường ĐHKH Huế

Nhằm mục đích lên ý tưởng cho logo chính thức của khoa CNTT, đồng thời phát triển tài năng thiết kế, sáng tạo của SV trường ĐHKH, khoa CNTT tổ chức cuộc thi "Thiết kế logo Khoa CNTT, trường ĐHKH Huế".

1. Đối tượng tham gia

Toàn thể SV trường ĐHKH Huế.

2. Quy định dự thi

- Mỗi cá nhân dự thi 01 sản phẩm logo.

- Các logo dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế để tiến hành bình chọn giải yêu thích.

- Logo dự thi phải là sản phẩm chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kì cuộc thi nào.

- SV chịu trách nhiệm về bản quyền logo đúng của mình, không vi phạm các quy định của Nhà nước và thuần phong mĩ tục Việt Nam.

- Các thiết kế được giải sẽ giao toàn bộ quyền sử dụng sản phẩm và file thiết kế cho BTC và thuộc quyền sở hữu duy nhất của khoa CNTT.

- BTC có quyền quyết định và thu hồi giải thưởng nếu có kiện tụng hoặc tranh chấp trong cuộc thi.

3. Quy cách logo

- Logo được thiết kế với tỉ lệ 1:1.

- Màu chủ đạo: màu xanh (màu logo ĐHKH) phối cùng các màu tùy chọn.

- Độ phân giải tối thiểu: 1800 x 1800px.

- Định dạng ảnh: .JPG, .JPEG, .PNG.

4. Cách thức nộp bài dự thi

- Ảnh gửi về email: lcd.cntt.husc@gmail.com

- Tiêu đề: Dự thi thiết kế logo khoa CNTT

- Nội dung: Họ tên, lớp, SĐT; Mô tả ý nghĩa logo và đính kèm file ảnh.

- Thời gian gửi logo dự thi đến hết ngày 30/06/2023.

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải bình chọn bởi BTC: 1.500.000 VNĐ.

- 01 giải Nhất bình chọn qua fanpage: 1.000.000 VNĐ.

- 01 giải Nhì bình chọn qua fanpage: 500.000 VNĐ.

Mỗi sản phẩm nhận duy nhất 01 giải theo ưu tiên nhận giải từ cao nhất trở xuống.

;