LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 44 NGÀNH CNTT VÀ KTPM

𝟏. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡

- Thời gian: Ngày 1/6/2024.

Sáng bắt đầu từ 7h30, Chiều bắt đầu từ 14h00

- Địa điểm: B202, B203.

𝟐. 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦

- Thời gian: Ngày 5/6/2024.

Sáng bắt đầu từ 7h30, Chiều bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm: E403, E501, E502, E503, E505.

 

Kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên và quý vị quan tâm buổi lễ đến tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K44 CNTT và KTPM.

;