Việc làm

Song song với chương trình đào tạo, khoa Công nghệ thông tin liên kết với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh. Tạo cơ hội học tập và việc làm lớn cho các bạn sinh viên.
;