KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Là một trong những khoa đào tạo Công nghệ thông tin hàng đầu cả nước về quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học, với đội ngũ giảng viên uy tín gồm 5 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 9 thạc sĩ và 2 trợ giảng.

Khoa hiện nay có 02 ngành đào tạo đại học, 02 ngành đào tạo cao học và 01 ngành đào tạo tiến sĩ, hướng tới đào tạo học viên, sinh viên 1 toàn diện, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

  • Đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin
  • Đào tạo cử nhân Kỹ thuật phần mềm (cơ chế đặc thù)

  • Đào tạo thạc sĩ Khoa học máy tính

  • Đào tạo thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin

  • Đào tạo tiến sĩ Khoa học máy tính

Học tập tại Khoa Công nghệ thông tin

Tạo nên tri thức trong tương lai.
Đồng hành cùng khoa Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin vẫn luôn được xem là ngành học của tương lai. Cùng với sự bùng nổ nhu cầu tuyển dụng lao động, mức lương cho một kĩ sư công nghệ thông tin là không hề nhỏ. Cơ hội việc làm
;