TMA Solutions Bình Định tuyển dụng sinh viên thực tập

TMA Solutions Bình Định (TMA Bình Định) tuyển dụng sinh viên thực tập 

- Thời gian thực tập: bắt đầu từ tháng 6/2023

- Quyền lợi khi thực tập tại TMA Bình Định:

- Cơ hội ký hợp đồng part-time có lương.

- Được hướng dẫn trực tiếp bởi Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.

- Được đào tạo công nghệ, kỹ năng làm việc và tiếng Anh.

- Đăng ký trực tiếp qua link: https://bit.ly/internship-tip

 

Không có mô tả ảnh.

;