Thông báo về việc Phỏng vấn học bổng Microsoft YoungSpark dành cho nữ sinh Khoa Công nghệ thông tin năm học 2018-2019

Thời gian: Từ 7h30 ngày 02/11/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo Kh2 (dãy nhà K)

Yêu cầu sinh viên phải đi đông đủ.

Danh sách:

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh
1 Nguyễn Thùy Linh 01/12/1997
2 Nguyễn Thị Cẩm Vân 05/10/1996
3 Nguyễn Trần Nhã Huyền 13/01/1996
4 Hồ Thị Mỹ Huệ 25/07/1998
5 Lê Nguyễn Thủy Nhi 16/07/1998
6 Phùng Thị Hiền 21/09/1997
7 Hồ Thị Sáu 20/05/1997
8 Nguyễn Trần Nhã Huyền 13/01/1996
9 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/01/1998
10 Võ Thị Chung 17/07/1998
11 Trần Thị Thùy Trang 08/06/1999
12 Lê Thị Hoa 30/04/1998
13 Võ Thị Diệu Hiền 15/06/1999
14 Lê thị Mỹ Hạnh  10/01/2000
15 Lê Thị Mỹ Hạnh  10/01/2000
16 Trần Thị Phương Loan 03/02/2000
17 Lê Thị Mỹ Ngân 24/04/2000
18 Nguyễn Thị Trúc Thi 27/05/2000
;