Thông báo về việc nhận học bổng VESAF,NFP năm học 2018-2019

Danh sách:

1. Nguyễn Tấn Lượng- Hóa học K40

2. Võ Thị Phước - Công nghệ sinh học K39

3. Nguyễn Minh Thanh - Công nghệ sinh học K38

Thời gian nhận học bổng:

Từ 7h30 ngày 26/02/2019

Địa điểm:

Phòng họp I.1. Số 04 Lê Lợi, Huế

Yêu cầu về trang phục:

Nam: Sơ mi, carvat

Nữ: Áo dài

;