Thông báo về Học bổng Lotus II - Đợt 2

<p>Lotus II là một chương trình hợp tác kéo dài từ 15/7/2011 đến 14/7/2015 do Cộng đồng Châu Âu tài trợ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa các tổ chức giáo dục đại học (HEI) ở châu Âu và châu Á.</p>
<p><strong>1. Loại hình học bổng:</strong></p>
<ul>
<li>Các học bổng trao đổi dành cho học viên Cao học, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và nghiên cứu Sau Tiến sĩ</li>
</ul>
<p><strong> 2. Ngành học:</strong></p>
<ul>
<li>Kỹ thuật, Công nghệ</li>
<li>Địa lý, địa chất học</li>
<li>Khoa học tự nhiên</li>
<li>Khoa học xã hội</li>
</ul>
<p><strong>3. Nộp hồ sơ:</strong></p>
<p>Hình thức: Nộp trực tuyến tại website: <a href="http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=884&amp;a=884"> http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=884&amp;a=884</a></p>
<p>Thời hạn cuối: 09/05/2012</p>#***#

;