SV CNTT đạt giải ba toàn tỉnh hội thi Olympic Các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

“Ánh sáng soi đường” là Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức.

Ngày 17/7 vừa qua, TRẦN THANH HOÀNG - SV lớp KTPM K46A đại diện trường ĐHKH thi vòng thi cấp tỉnh của cuộc thi "Ánh sáng soi đường 2023". Sau nhiều nỗ lực khi thi đấu ở môn khoa học không phải chuyên ngành, chung cuộc Thanh Hoàng đã xuất sắc dành được giải Ba cấp tỉnh TT-Huế. 

Bên cạnh đó, SV Nguyễn Hoàng Phúc Lâm, một đại diện đến từ trường ĐHKH cũng đã giành được giải Nhất và đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà tham dự vòng chung kết "Ánh sáng soi đường" toàn quốc.

Chúc mừng thành công của trường ĐHKH nói chung và khoa CNTT nói riêng. Chúc mừng các em đã dành được giải thưởng cao quý trong đấu trường khu vực! 

;