Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K43

𝟏. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐌𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡

- Thời gian: Chiều thứ 6 (ngày 26/5/2023), bắt đầu từ 14h00.

- Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT G202.

𝟐. 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦

- Thời gian: Cả ngày thứ 7 (ngày 27/5/2023).

Sáng bắt đầu từ 7h30, Chiều bắt đầu từ 13h30.

- Địa điểm: Lab 1, 2, 4, 5.

𝟑. 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐢́𝐧𝐡

- Thời gian: Cả ngày thứ 2 (ngày 29/5/2023).

Sáng bắt đầu từ 7h30, Chiều bắt đầu từ 14h00

- Địa điểm: Phòng họp Khoa CNTT G202.

Kính mời quý thầy cô, các bạn sinh viên và quý vị quan tâm buổi lễ đến tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K43 CNTT và KTPM.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KÝ THUẬT PHẨN MỀM KHÓA: K43- K43 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Huế, tháng 5 năm 2023'

;