FPT Software Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

FPT software Đà Nẵng cần tuyển 2 vị trí: Information Security Specialist (ISMS Officer) Internal Auditor dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành An toàn thông tin, An ninh mạng,…

1️⃣ Vị trí tuyển dụng: ISMS Officer

- Số lượng: 10 Security Officer
- Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp chuyên ngành An toàn thông tin
+ Có kiến thức về Network/ Bảo mật
+ Biết về ISO 27001
-Số tháng kinh nghiệm: 0 - 6 tháng
- Lương đào tạo: từ 7-9 triệu
 

2️⃣Vị trí tuyển dụng: Internal Auditor

- Số lượng: 10 Internal Auditor
- Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp chuyên ngành An toàn thông tin
+ Có kinh nghiệm ở mảng Security Risk/Audit
+ Có kiến thức tốt về ISO 27001, Quy trình bảo mật thông tin
- Số tháng kinh nghiệm: 0 - 6 tháng
- Lương đào tạo: từ 7 - 9 triệu
 
;