Dự thi Phần thi Sản phẩm Sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên

[HUE-ICT CHALLENGE] Hướng dẫn dự thi Phần thi Sản phẩm Sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên

Hue-ICT Challenge là cuộc thi do Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 1/6 đến 17h ngày 10/6/2023.

 

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản

;