Công an Tỉnh Đắk Nông tuyển dụng lĩnh vực máy tính và CNTT

Công an Tỉnh Đắk Nông tuyển công dân trình độ ĐH trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và Công Nghệ thông tin vào Công an nhân dân.

Có thể là hình ảnh về văn bản

;