BRYCEN Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Công ty Brycen Việt Nam, Công ty Brycen Việt Nam sẽ triển khai dự án ChatGPT: Tương Lai Của Chat-Bot và Trợ Lý Ảo. Dự án sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

- Đối tượng tham gia:

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện - Điện tử và Công nghệ vật liệu, Khoa Toán thuộc Trường Đại học Khoa học Huế, hiểu biết về lập trình (C++, Python) và mong muốn tìm hiểu về AI.

- Thời gian thực hiện ban đầu:

- 01/04/2023 đến 15/04/2023: Sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn qua google form.

- 17/04/2023: 8h30 - 8h45: Giới thiệu dự án. 8h45 - 9h00: Trả lời câu hỏi. 9h00 - 11h30: Phỏng vấn từ danh sách đăng ký trước.

- 21/04/2023: Thông báo kết quả phỏng vấn

Nội dung thực tập (từ 01/05/2023 đến 31/08/2023): Brycen Việt Nam sẽ phối hợp cùng các bạn sinh viên thực tập để thực hiện:

- Task 1: What is OpenAI-ChatGPT and how does it work?

- Task 2: What is OpenAI-Whisper and how does it work?

- Task 3: Build a virtual-assistant application using OpenAI-ChatGPT and OpenAI-Whisper.

- Task 4: Build an application that can summarize the key content of an online meeting.

Đăng ký phỏng vấn tham gia dự án tại link sau: https://docs.google.com/.../1UKmoNmTxqafgkkjE1er...

Có thể là hình ảnh về văn bản

;