Bình chọn logo được yêu thích nhất cuộc thi "Thiết kế logo khoa CNTT, trường ĐHKH Huế"

Sau gần 1 tháng tổ chức, BTC đã nhận được nhiều bài thi sáng tạo, tài năng đến từ các bạn SV khoa CNTT. Như đã thông báo, bên cạnh giải thưởng từ BTC, 02 giải yêu thích sẽ được trao cho SV có sản phẩm nhận được nhiều bình chọn nhất trên fanpage chính thức của khoa.

Có thể là đồ họa về văn bản𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨̣𝐧:

- Thời gian bình chọn: từ ngày 04/07/2023 đến hết ngày 20/07/2023.

- BTC sẽ chọn ra 02 sản phẩm dự thi được bình chọn nhiều nhất ở fanpage Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế dựa vào thể thức:

• 1 lượt reaction = 01 điểm

• 1 lượt share = 02 điểm

• Mỗi tài khoản tối đa 01 lượt share và chỉ tính lượt share ở chế độ công khai.

• Điểm của bài dự thi sẽ là tổng điểm của các lượt like và share.

• Trong trường hợp phát hiện bất kì bài dự thi nào gian lận (dùng tài khoản ảo, hack like share,...) sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

- Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải bình chọn bởi BTC: 1.500.000 VNĐ.

- 01 giải Nhất bình chọn qua fanpage: 1.000.000 VNĐ.

- 01 giải Nhì bình chọn qua fanpage: 500.000 VNĐ.

- Mỗi sản phẩm nhận duy nhất 01 giải theo ưu tiên nhận giải từ cao nhất trở xuống; nên trong trường hợp vừa nhận được giải từ BTC vừa được giải bình chọn, thì giải bình chọn sẽ được xét tới sản phẩm có lượt bình chọn cao thứ 3.

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết '#4dcbc4 #68e5f4 #009eff #005fd4 ĐẠIHỌC HỌC KHOA HỌC ĐẠI ỜNG HỌO ገH TRU Ế � KHOA TIN <1995> CÔNG NGHỆ THÔNG #Logo1 #Mockup <1995> #Logo2 T bản bổ sung TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG HUSO ghệthông SUCI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ HUS HUSC HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ TIN 1 TRƯỜNG HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ KHOA CԔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 TRƯỜNG HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN'

Có thể là đồ họa về văn bản cho biết 'VERTICLE LOGO 10 01001111 00001 INFORMATION TECHNOLOGY HUE UNIVERSIT OF SCIENCES HORIZONTAL LOGO INFORMATION TECHNOLOGY HUE UNIVERSITY OF SCIENCES WORDMARK INFORMATION TECHNOLOGY HUE UNIVERSITY OF SCIENCES Huynh Van Nguyen Bao 21T1020241 #143980 #FFFFFF Helonik Extended PT Sans Caption'

;