THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. Võ Văn Thành images

CN. Võ Văn Thành

Thông tin

Họ và tên: Võ Văn Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: vvthanh@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

  • Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Năm tốt nghiệp: 2022

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • ...

3. Dữ liệu khoa học

...

;