THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Võ Việt Dũng images

ThS. Võ Việt Dũng

Thông tin

Họ và tên: Võ Việt Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0396634274
Email: vvdung@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
 • Năm tốt nghiệp: 1997

 

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2000

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2017

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;