THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS. Võ Thanh Tú images

PGS. TS. Võ Thanh Tú

Thông tin

Họ và tên: Võ Thanh Tú
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0903572367
Email: vttu@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Vật lý - Vô tuyến điện tử
 • Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1987

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà nội
 • Năm tốt nghiệp: 1998

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Toán học - Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
 • Nơi đào tạo: Viện CNTT Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2005

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đánh giá hiệu năng mạng, Các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang và không dây.

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Lĩnh vực Truyền thông và mạng máy tính.

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;