THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Trần Thị Phương Chi images

ThS. Trần Thị Phương Chi

Thông tin

Họ và tên: Trần Thị Phương Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:

Điện thoại: 0903 5555 81
Email: phuongchi0910@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

  • Ngành đào tạo: ...
  • Nơi đào tạo: ...
  • Năm tốt nghiệp: ...

Thạc sĩ

  • Ngành đào tạo: ...
  • Nơi đào tạo: ...
  • Năm tốt nghiệp: 2009

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;