THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS. Trương Công Tuấn images

PGS. TS. Trương Công Tuấn

Thông tin

Họ và tên: Trương Công Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0913 498 500
Email: tctuan@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Toán học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1982

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 1998

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Viện CNTT Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 2004

Phó giáo sư 

Năm nhận học hàm: 2012

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cơ sở dữ liệu (Quan hệ, Suy diễn, Hướng đối tượng)
 • Lập trình logic

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Ngôn ngữ lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lập trình logic
 • Toán học cao cấp, Giải tích
 • Cơ sở Toán cho tin học
 • Vận trù học

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;