THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Văn Trung images

TS. Nguyễn Văn Trung

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Văn Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: nvtrung@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tao: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 09/1999 - 07/2003
 • Hệ đào tạo: Chính quy
 • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Mậu Hân

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học Máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 09/2004 - 01/2007
 • Hệ đào tạo: Chính quy
 • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Mậu Hân

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học Máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2018

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Web ngữ nghĩa
 • Lập trình song song & phân tán
 • Khai phá dữ liệu

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Ngôn ngữ lập trình C, C++
 • Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML
 • Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng với .NET Framework

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;