THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Ngọc Thủy images

TS. Nguyễn Ngọc Thủy

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thủy
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0902938268
Email: thuynn@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ

  • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
  • Năm tốt nghiệp: 2014

Tiến sĩ

  • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
  • Nơi đào tạo: Đại học Khon Kaen
  • Năm tốt nghiệp: 2020

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;