THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Hoàng Hà images

TS. Nguyễn Hoàng Hà

Thông tin

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0914426033
Email: nhha@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1999

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2005

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2017

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tính toán hiệu năng cao
 • Tính toán song song và phân tán.
 • Hệ phân tán

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Dạy các môn lập trình

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của GV.

 

;