THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Văn Tường Lân images

TS. Lê Văn Tường Lân

Thông tin

Họ và tên: Lê Văn Tường Lân
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 090 515 1357
Email: lvtlan@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Toán – Tin học

 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 • Thời gian đào tạo: 9/1992 - 6/1996

 • Hệ đào tạo: Chính quy

 • Tên luận văn tốt nghiệp: Phương pháp nón cực đại giải bài toán quy hoạch tuyến tính

 • Ngày và nơi bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 05/1996, Viện Toán học, Viện Khoa học Việt Nam

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin

 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 • Thời gian đào tạo: 09/1999 - 01/2002

 • Tên luận văn: Nghiên cứu về phát triển phần mềm hướng thành phần

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính

 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

 • Năm tốt nghiệp: ...

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu 

 • Cơ sở dữ liệu, Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin
 • Quản trị dự án phần mềm
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ phần mềm

2. Kinh nghiệm giảng dạy

Giảng dạy tại Khoa CNTT từ năm 1996 đến nay với các học phần: Ngôn ngữ lập trình, Quản trị cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế hệ thống, Công nghệ phần mềm, Kiểm định phần mềm.

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;