THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Quang Chiến images

TS. Lê Quang Chiến

Thông tin

Họ và tên: Lê Quang Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 01202701358
Email: lqchien@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo:Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 09/2001 - 07/2005
 • Người hướng dẫn: TS. Phạm Anh Phương
 • Thời điểm nhận bằng: 20/07/2005

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 10/2005 - 10/2007
 • Người hướng dẫn: GS.TSKH. Huỳnh Hữu Tuệ
 • Thời điểm nhận bằng: 25/09/2008

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Sau Đại học của các Nghiên cứu Tiên tiến, Nhật Bản
 • Thời gian đào tạo: 01/04/2013 - 30/09/2016
 • Nơi làm việc: Phòng thí nghiệm SATOH, Viện Tin học Quốc gia, Tokyo, Nhật Bản
 • Tên luận án: Nhận dạng hành động người trong video 3D sử dụng cách tiếp cận đa phép chiếu
 • Người hướng dẫn: GS. TS. Shin'ichi SATOH
 • Thời điểm nhận bằng: 28/09/2016

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ảnh: Phân đoạn ảnh, phân lớp ảnh, cải thiện chất lượng ảnh, ...
 • Máy học và Nhận dạng: Nhận dạng chữ viết, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng hành động, nhận dạng tiếng nói, ...
 • Thị giác máy tính: Phát hiện đối tượng, theo vết đối tượng, nhận dạng đối tượng, ...
 • Tương tác người - máy

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;