THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Lê Nguyễn Thủy Nhi images

ThS. Lê Nguyễn Thủy Nhi

Thông tin

Họ và tên: Lê Nguyễn Thủy Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:

Điện thoại: 0766597016
Email: lntnhi@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 2016-2020

Đại học

 • Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh
 • Nơi đào tạo: Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 2021-2023

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Thời gian đào tạo: 2021-2023

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ phần mềm

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • Ngôn ngữ lập trình
 • .NET

3. Dữ liệu khoa học

 

;