THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh images

PGS. TS. Lê Mạnh Thạnh

Thông tin

Họ và tên: Lê Mạnh Thạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: lmthanh1953@yahoo.com

Quá trình đào tạo

Đại học

  • Ngành đào tạo: Toán học
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Năm tốt nghiệp: 1977

Tiến sĩ

  • Ngành đào tạo: Tin học
  • Nơi đào tạo: Trường Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary
  • Năm tốt nghiệp: 1994

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

  • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

  • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;