THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Lê Hữu Bình images

TS. Lê Hữu Bình

Thông tin

Họ và tên: Lê Hữu Bình
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại:
Email: lhbinh@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: ...
 • Nơi đào tạo: ...
 • Năm tốt nghiệp: ...

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: ...
 • Nơi đào tạo: ...
 • Năm tốt nghiệp: ...

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: ...
 • Nơi đào tạo: ...
 • Năm tốt nghiệp: ...

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • ...

3. Dữ liệu khoa học

...

;