THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS. Hoàng Quang images

PGS. TS. Hoàng Quang

Thông tin

Họ và tên: Hoàng Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0903591078
Email: hquang@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Toán ứng dụng
 • Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1983

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Năm tốt nghiệp: 1999

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Toán học - chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính
 • Nơi đào tạo: Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Năm tốt nghiệp: 2004

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;