THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đoàn Thị Hồng Phước images

TS. Đoàn Thị Hồng Phước

Thông tin

Họ và tên: Đoàn Thị Hồng Phước
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:

Điện thoại: 0905 523 874
Email: dthphuoc@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1999

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2004

Tiến sĩ

 

 • Ngành đào tạo:
 • Nơi đào tạo: 
 • Năm tốt nghiệp: 

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • ...

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • ...

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;