THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. Đặng Thanh Chương images

TS. Đặng Thanh Chương

Thông tin

Họ và tên: Đặng Thanh Chương
Giới tính: Nam
Ngày sinh:

Điện thoại: 0905230375
Email: dtchuong@husc.edu.vn

Quá trình đào tạo

Đại học

 • Ngành đào tạo: Vật Lý
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 1997

Thạc sĩ

 • Ngành đào tạo: Tin học
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Năm tốt nghiệp: 2004

Tiến sĩ

 • Ngành đào tạo: Toán học
 • Nơi đào tạo: Viện CNTT - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
 • Năm tốt nghiệp: 2014

Chuyên môn

1. Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng truyền dẫn quang (mạng OBS)

2. Kinh nghiệm giảng dạy

 • 17 năm

3. Dữ liệu khoa học

Xem chi tiết dữ liệu khoa học của giảng viên.

;