Xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 01-06/2022 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2022 theo quy định.

- Sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này.

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 (mười) tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức của khóa học.

3. Hồ sơ đề nghị cấp hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hỗ trợ: https://bit.ly/MAUDON-HTCPHT

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2022 (có công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

4. Phương thức và thời gian nộp

Nộp hồ sơ online qua link: https://bit.ly/HOTROCHIPHIHOCTAP-2122

Sinh viên có thể đến nộp trực tiếp tại Phòng ĐTĐH&CSV

Thời gian: đến hết ngày 15/4/2022.

 

 

Sau khi hồ sơ online được chấp nhận, Nhà trường sẽ xem xét ra Quyết định đồng thời sinh viên phải nộp hồ sơ bản giấy về Trưởng để kiểm tra đối chiếu. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Nhà tường nếu xảy ra sai sót giữa hồ sơ nộp online và hồ sơ bản giấy.

 

Trích thông báo số 247/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học