Nộp hồ sơ xét trợ cấp xã hội cho sinh viên

Nhà trường thông báo sinh viên nộp hồ sơ để xét trợ cấp xã hội tháng 01 đến tháng 06/2021 như sau:

 

STT Đối tượng Hồ sơ phải nộp
1

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (1)

- Đơn xin trợ cấp xã hộ (theo mẫu)i;

- Giấy chứng tử của Cha và mẹ hoặc giấy xác nhân của UBND cấp xã, phường;

Giấy khai sinh.

2

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế (2)

- Đơn xin trợ cấp xã hội(theo mẫu);

- Giấy giám định y khoa;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn của địa phương.

3 Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú 3 năm trở lên tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (3)

- Đơn xin trợ cấp xã hội;

- Giấy khai sinh;

- Hộ khẩu gia đình.

4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập trong năm 2021 (4)

- Đơn xin trợ cấp xã hội(theo mẫu);

- Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2021 (theo mẫu)

Sinh viên tải mẫu đơn liên quan tại https://bom.to/A2k3k4

 

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/3/2021

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (Cô Lê Thị Bích Trâm)

Lưu ý: Sinh viên không cần nộp hồ sơ nếu thuộc đối tượng (1,2,3) và đã được nhận kinh phí trợ cấp xã hội năm 2020.

 

Trích thông báo số 127/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học