Xét hỗ trợ chi phí học tập tháng 9-12/2020 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2020 theo quy định.

b) Thi tuyển sinh đại học trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học.

Sinh viên cử tuyển, sinh viên trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ, các đổi tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, liên thông, văn bằng hai và học ĐH sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này.

2. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 (mười) tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức của khóa học.

3. Hồ sơ đề nghị cấp hỗ trợ chi phí học tập

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu được đăng tải tại website Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 2020 (có công chứng).

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

Hiệu trưởng yêu cầu trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc thông báo cho sinh viên thuộc đợn vị mình phụ trách được biết (SV thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập phải làm hồ sơ đề nghị và nộp cho nhà trường (qua phòng ĐH và CTSV) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020.

Trân trọng thông báo./.

Trích thông báo số 1051/TB-ĐHKH
của Trường Đại học Khoa học