Tham gia cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2020

Hiệu trưởng thông báo đến toàn toàn thể sinh viên của Trường Đại học Khoa học có khả năng và sở thích về đồ họa được biết Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2020, chi tiết:

1. Đối tượng dự thi: Sinh viên là người Việt Nam có ngày sinh trước 15/6/2007

2. Nội dung và hình thức thi:

a) Vòng cấp trường: thi bằng phần mềm Gmetrix ACA trước ngày 27/3/2020

b) Vòng loại quốc gia: Sinh viên thi trực tuyến bài thi quốc tế ACA Photoshop và ACA Illustrator bằng tiếng Anh, dự kiến thi ngày 12/4/2020.

c) Vòng chung kết quốc gia: Thí sinh thi thiết kế Poster theo chủ đề yêu cầu của BTC trong thời gian 08 tiếng, dự kiến thi ngày 26/4/2020

d) Vòng chung kết thế giới: thí sinh thi theo quy d dinhjcuar BTC cấp Thế giới, dự kiến ngày 02-05/8/2020.

3. Thời gian và hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký tham gia qua email: cthssvdhkh@gmail.com trước ngày 28/02/2020

Chi tiết Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2020 xem tại: http://tainangviet.vn, http://gdnn.gov.vn, http://iigvietnam.com