Kiệt 317 Điện Biên Phủ

0985.103.703

Nam

09/09 (sinh nhật)

10/04/2012 (gia nhập)