Thông báo tuyển sinh lớp Front-End miễn phí với công ty CSchool Nhật Bản

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Khoa CNTT với công ty IFV Việt Nam và công ty CSchool, công ty CSchool sẽ tổ chức khóa học Front-End dành cho sinh viên đang theo học tại Khoa CNTT.

Thời gian:

Tổ chức vào 3 ngày 13, 14, 15/03 từ 08h - 12h

Địa điểm:

Phòng LAB5, tầng 3 nhà B

Đối tượng:

Sinh viên năm 3
Ưu tiên các sinh viên đăng ký sớm và điểm quá trình học tập tốt.
Sinh viên đăng ký qua link sau: https://goo.gl/forms/MtkyKEMye2jKdmQg2
 
Hạn cuối đăng ký: 9/3/2019