Hạn cuối nhận bài 01/10/2015.Hội thảo Châu Á về các Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu thông minh ACIIDS 2016

Thời hạn cuối nhận bài: 01/10/2015. Hội thảo Châu Á về các Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu thông minh (ACIIDS) lần thứ 8 do trường Đại học Kỹ thuật Wroclaw, Cộng hòa Ba Lan phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn tổ chức sẽ được diễn ra từ ngày 14 đến 16/03/3016 tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo là một diễn đàn mang tầm quốc tế cho các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh – một lĩnh vực mới của ngành Khoa học máy tính của các nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Á và Việt Nam. Hội thảo đồng thời là nơi chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Ban tổ chức khuyến khích các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu của mình.

 Nộp bài báo tham gia hội thảo

Ngôn ngữ dùng trong Hội thảo là Tiếng Anh. Mọi bài báo phải là công trình nguyên gốc và chưa được xuất bản hay gửi xuất bản ở bất kỳ nơi nào khác trong thời gian xem xét chấp nhận đăng. Để đảm bảo chất lượng, mọi bài báo sẽ được xem xét bởi Ủy ban chương trình quốc tế ACIID 2016 dựa trên chất lượng kỹ thuật, sự phù hợp, mức độ đóng góp, và sự rõ ràng. Kỷ yếu Hội thảo ASCIIDS 2016 sẽ được xuất bản bởi Springer theo loạt Bài giảng về Trí tuệ nhân tạo và sẽ được phát tại Hội thảo. Các bài báo phải được viết theo khuôn mẫu LNCS/LNAI và không được dài quá 10 trang. Mỗi bài báo phải gửi đăng điện tử bằng file PDF qua EasyChair tại địa chỉ https://www.easychair.org/conferences/?conf=aciids2016

 Một số bài báo có chất lượng cao tại Hội thảo sẽ được lựa chọn để sửa đổi, bổ sung để có thể được đăng trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành nổi tiếng. 

Các mốc thời gian quan trọng:

      - Thời hạn cuối nhận bài: 01/10/2015

      - Thông báo chấp nhận bài nộp: 15/11/2015

      - Thời hạn cuối để hoàn chỉnh bài báo: 1/12/2015

      - Đăng ký và nộp kinh phí tham dự: 15/12/2015

      - Hội thảo: 14-16/03/2015

Mọi thông tin cụ thể, chi tiết có thể tham khảo tại trang web chính thức của Hội thảo: http://aciids.pwr.edu.pl/ hoặc liên hệ với đầu mối Ban Tổ chức Hội thảo tại Việt Nam: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, ĐT: 05113-962972, Fax: 05113-962973, E-mail: htkv1978@gmail.com, Di động: 090 542 4396 (chị Vân)