Hội nghị quốc gia lần thứ VIII "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin"

Hội nghị quốc gia lần thứ VIII "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Tên hội nghị được gọi tắt là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. (Trang web chính thức của Hội nghị FAIR: http://fair.conf.vn). Hội nghị FAIR được tổ chức tại ĐHQGHN trong hai ngày 9-10/7/2015

Một số mốc thời gian Hội nghị:

  - Nộp tóm tắt: 10/05/2015

  - Nộp toàn văn: 30/05/2015

  - Thông báo được chấp nhận: 20/06/2015