Hội nghị quốc tế lần thứ 6: Infoscale 2015 từ 21-23 tháng 10 tại Huế

Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Khả năng mở rộng Hệ thống Thông tin sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề về khả năng mở rộng và đầu tư quan tâm các tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề phát sinh từ quy mô ngày càng lớn và độ phức tạp của của các loại dữ liệu thông tin.


CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 6 VỀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

(6th International Conference on Scalable Information Systems).
Trang website của Hội thảo tại http://www.infoscale.org/2015/show/home

- Scalable Processor for Big Data
- Scalable Memory Systems for Big Data
- Scalable Parallel and Distributed Information Retrieval
- Scalable Storage for Big Data
- Scalable Web and Mobile Systems
- Scalable Network Architectures for Big Data
- Integrated Systems for Big Data (Blades, Racks, and Data Centers)
- Custom Accelerators for the Big Data Domain
- Big Data Systems and Workloads in the Wild
- Software Support for Big Data Processing: Programming Languages, Operating Systems,
Runtime Environments
- Energy Efficiency in Big Data Systems through Vertical Integration, Specialization,
and Approximation
- Emerging Compute, Storage, and Communication Technologies for Big Data - Applications
- Architectural Support for Security in the Context of Big Data
- Scalability Issues on Emerging Computing Architectures (SMTs, GPUs, Multicores)
- Information Security for Big Data
- Scalable Sensor Networks and Systems
- Scalable Systems and Conceptual Modelling
- Scalable Multimedia Information Systems
- Scalable Data Mining

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG CẦN LƯU Ý:

- Hạn nộp bài toàn văn: 15/05/2015
- Trả lời Chấp nhận và đăng ký : 15/06/2015
- Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 01/07/2015
- Ngày Hội thảo: 21/10/2015 - 23/10/2015

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [25/03/2015 10:11]