Hội thảo quốc tế SoICT 2014

Hội thảo quốc tế SoICT sẽ được tổ chức tại Hà Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 12/2014.

Những chủ đề chính trong Hội thảo SoICT 2014 năm nay (nhưng không hạn chế)

  • Công nghệ Phần mềm
  • Các ứng dụng và giải thuật mới trong CNTT&TT
  • Công nghệ tri thức và hệ thống thông tin
  • Mạng máy tính và Truyền thông
  • Xử lý ảnh và Nhận dạng
  • Điện toán đám mây

Các mốc thời gian:

26/7/2014: hạn gửi toàn văn báo cáo

4-5/12/2014: Thời gian diễn ra Hội thảo

Mọi chi tiết về hội thảo vui lòng xem chi tiết tại www.acm-soict.org