Hội nghị khoa học quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và hệ thống – KSE”

Hội nghị KSE lần thứ 6 (KSE 2014) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 09-11/10/2014.

Hội nghị quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và hệ thống – KSE” lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 09-11/10/2014. Kỷ yếu của hội nghị sẽ được in bởi Nhà xuất bản Springer-Verlag. Các báo cáo xuất sắc sẽ được mời đăng trong các số đặc biệt của một số tạp chí Khoa học có uy tín trên thế giới.

  • Chủ đề chính của Hội nghị năm nay bao gồm (nhưng không hạn chế):

- Natural Language Processing
- Bio-medical Information Processing
- Evolutionary Learning
- Network and System Security
- Knowledge Representation and Reasoning
- Uncertainty Management
- Data Mining
- Information System Engineering
- Knowledge Management
- System Engineering
- Software Systems Engineering
- System Specification and Verification
- Software System Architecture and Testing
- Domain and Requirement Engineering
- Web Services
- Cloud Computing, Computing Models
- Human Machine Interaction

  • Các mốc thời gian của Hội nghị:
  • Hạn nộp bài: 19/5/2014
  • Thông báo chấp nhận đăng: 07/7/2014
  • Thời gian Hội nghị: 9-11/10/2014

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với đại diện Ban tổ chức:

PGS.TS Lê Anh Cường

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ

Email: cuongla@vnu.edu.vn

Di động: 0902134662