Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VII - FAIR

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VII - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên từ ngày 19-20/6/2014.

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ VII "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" - Tên hội nghị được gọi tắt là FAIR - Fundamental and Applied IT Research.

Chủ đề chính (nhưng không hạn chế):

Công nghệ mạng và truyền thông

Xử lý ngôn ngữ tựi nhiên và tiếng nói

Công nghệ phần mềm

Tính toán khoa học

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống thông tin

Công nghệ đa phương tiện

Phương pháp tính toán mềm

Báo cáo tham dự nộp trực tiếp qua địa chỉ của Hội nghị FAIR  http://fair.conf.vn/2014

Các thời hạn cuối như sau:

-       Gửi tóm tắt:                      30/04/2014                             

-       Gửi toàn văn:                    15/05/2014                             

-       Thông báo chấp nhận:       30/05/2014             

Các báo cáo tại Hội nghị được phản biện để đăng trong kỷ yếu chính thức.

Lệ phí hội nghị

  • Hội nghị phí: 200.000 đồng/đại biểu (sinh viên đại học có báo cáo được miễn).
  • Lệ phí cho một bài được in trong kỷ yếu: 1.000.000 đồng.
  • Ban Tổ chức địa phương giúp liên hệ chỗ ăn chỗ ở cho đại biểu tham dự Hội nghị.

Địa chỉ liên lạc: Ban tổ chức địa phương, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

                       Điện thoại di động: 0982 756 992 E-mail: dtoanh@ictu.edu.vn.