Hội nghị sinh viên học tập tốt - rèn luyện tốt

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức Hội nghị sinh viên học tập tốt - rèn luyện tốt năm 2013 vào lúc 14g00 ngày 07/12/2013.

Thực hiện thông báo sô s547/ĐHKH-CTSV của Hiệu trưởng Trưởng Đại học Khoa học về việc tổ chức Hội nghị sinh viên học tập tốt - rèn luyện tốt, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức Hội nghị vào lúc 14g00 ngày 07/12/2013 tại phòng hội thảo H2.

Mời quý thầy cô và sinh viên các lớp của Khoa Công nghệ Thông tin chú ý tham dự đông đủ.