Hội nghị quốc tế về tính toán nâng cao và ứng dụng - ACOMP 2013

Từ ngày 23/10/2013 đến ngày 25/10/2013, Hội nghị quốc tế về tính toán nâng cao và ứng dụng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị này được tổ chức bởi Khoa Khoa học Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

./.