Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII

Vào tháng 10/2013, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII. Hội nghị là diễn đàn để trao đổi các xu hướng nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ, học viên Cao học và sinh viên của Nhà trường.

Để triển khai tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII theo kế hoạch, Hiệu trưởng phổ biến đến các đơn vị một số thông tin về Hội nghị như sau:

 1. Mục đích của Hội nghị

Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII là một trong những hoạt động khoa học quan trọng của Nhà trường trong năm 2013. Hội nghị là diễn đàn để trao đổi về các xu hướng nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trẻ, các học viên cao học, NCS và SV của Nhà trường (chưa quá 40 tuổi). Ngoài ra, đây là dịp để các cán bộ trẻ nắm bắt và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, giảng dạy nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Thành phần tham gia Hội nghị

- Toàn thể cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu hiện đang công tác tại trường Đại học Khoa học.
- Các học viên cao học, NCS, sinh viên từ năm thứ 3 trở lên của Trường.

3. Thời gian tổ chức Hội nghị

01 ngày trong khoảng 20-30/10/2013.

4. Nội dung Hội nghị

- HN được tổ chức thành 2 phiên: phiên toàn thể (buổi sáng) và phiên tiểu ban (buổi chiều) gồm 3 tiểu ban:
o   Tiểu ban 1: Toán, CNTT;
o   Tiểu ban 2: Vật lý, Kiến trúc, Hóa, Sinh, Địa, Môi trường, Điện tử Viễn thông;
o   Tiểu ban 3: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Văn, Sử, Lý luận chính trị,  Xã hội học, Báo chí - Truyền thông).
- Các bài báo tham dự HN được đăng trong “Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trẻ lần thứ VIII” của Trường (gồm 2 tập: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật & Công nghệ và Khoa học Xã hội và Nhân văn) và những bài có chất lượng tốt sẽ được chọn in trong Tạp chí Khoa học Đại học Huế (sau khi phản biện).

5. Quy định về bài viết và địa chỉ nhận bài

Quy định về bài viết:
- Tóm tắt báo cáo bằng tiếng Việt không quá 300 từ.
- Toàn văn báo cáo không quá 8 trang giấy A4 (kể cả danh mục tài liệu tham khảo), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.
Bài gửi dưới định dạng file Microsoft Word và chỉ chia thành 1 cột.

Hạn cuối nhận bài:
- Gửi tóm tắt báo cáo         trước ngày 25 tháng 6 năm 2013
- Gửi toàn văn báo cáo       trước ngày 30 tháng 8 năm 2013

Địa chỉ nhận bài:
Bài viết (tóm tắt và toàn văn) xin gửi về Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, và gửi file vào địa chỉ emailnckhdn@gmail.com.

Trích Công văn số 190/ĐHKH-KHCN

ngày 28/3/2013 của Trường Đại học Khoa học